Онлайн-курс по
1С 8 Управління торговим підприємством (УТП)
Навчіться вести бухгалтерію в 1С 8 УТП, щоб працювати швидко та без помилок
за 5 тижнів
Старт курсу
25 червня
Формат
Відеоуроки, підтримка Спікера, домашні завдання
Хто веде
Світлана Шанайда
CAP, практикуючий бухгалтер
Результат
Ведення бухгалтерії в 1С 8 УТП швидко та без помилок
ЧОМУ ВАЖЛИВО пройти курс
🤯 УТП - одна з найскладніших конфігурацій 1С
УТП є чи не найскладнішою конфігурацією 1С через велику кількість різних налаштувань, помилки в яких приводять до помилок в обліку
⚙️ УТП дозволяє автоматизувати 99% роботи бухгалтера
1С 8 УТП має розширений функціонал і при правильному налаштуванні та роботі дозволяє автоматизувати значну частину Вашої роботи
⛔️ Вести бухгалтерію в УТП "методом тика" - гірше ніж на папірцях
Через складність УТП, не правильне ведення бухгалтерії в ній - призводить до значних помилок та втрат часу
⭐️ Авторитет в очах керівництва
Вміння користуватись управлінськими звітами 1С УТП дозволяє бухгалтеру швидко формувати необхідну інформацію керівництву
ЯКЩО ВИ ВМІЄТЕ ПРАЦЮВАТИ В 1С УТП,
Ви легко відповісте на питання нижче
Чим в 1С УТП відрізняються способи розрахунку фактичної собівартості наданих послуг?
01
Як в 1С УТП налаштувати автоматичне заповнення в табелі обліку робочого часу відмітки "РС"?
02
Як в 1С УТП провести продаж по нульовій ціні?
03
Яким документом в 1С УТП провести зміну методу амортизації, ліквідаційної вартості та строку амортизації?
04
Які налаштуваня потрібно зробити, щоб 1С УТП рахувала курсову різницю при розрахунках з постачальниками за історичним курсом, а не середньозваженим
05
90% бухгалтерів
не зможуть відповісти хоча б на одне питання,
а невміння працювати з УТП приводить до помилок в звітності
ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ
ВИ зможете:
Працювати без ручних проведень
оскільки навчитесь використовувати функціонал 1С УТП на 100%
Працювати спокійно
оскільки перестанете переносити помилки з 1С УТП в податкову звітність і платити штрафи
Більше часу приділяти собі
оскільки операції в 1С УТП будуть коректно проводитись з першого разу
Отримати цінний навик
Дуже мало бухгалтерів вміють працювати з 1С УТП професійно, а не "методом тика"
ХТО ВЕДЕ КУРС
практикуючий бухгалтер
Світлана Шанайда
[Зараз]
Бухгалтер-практик (обслуговує ТОВ та ФОП)
Консультує по 1С

[Кілька фактів]
 • Сертифікований бухгалтер-практик (CAP, IFA-внутрішній аудит)
 • Обслуговувала >30 компаній з >10 сфер бізнесу;
 • 15 років досвіду в 1С, бухгалтерії та податках
 • Експерт з автоматизації обліку в 1С
 • Автор Онлайн-курсу по 1С 8 Бухгалтерія 2.0
 • Автор Онлайн-курсу по 1С 8 УТП
 • Автор Онлайн-курсу по Зарплаті та КадрахФОРМАТ КУРСУ
Як проходить навчання
Навчальна 1С
Для виконання завдань по Курсу Ви отримаєте безкоштовну навчальну 1С 8 УТП
Онлайн-формат
Все навчання проходить в онлайн-форматі у Вашому особистому кабінеті. Ви можете проходити навчання з комп'ютера, планшета або мобільного
16 модулів з відеоуроками
16 модулів по 4-6 відеоуроків в кожному, в яких покроково показано як вести бухгалтерію в 1С 8 УТП без помилок
Завдання
В рамках кожного модулю Ви виконуєте завдання по налаштуванню та веденню бухгалтерії в 1С 8 УТП і перевіряєте правильність виконання завдань за допомогою чек-листів
Відповіді на Ваші питання в Facebook
На питання, які виникають у Вас в процесі проходження Курсу Світлана відповідає в закритій групі Facebook
2 онлайн-сесії "Питання-відповідь"
На сесіях "Питання-Відповідь" Ви задаєте питання, а Світлана відповідає на них в онлайн-режимі
Підсумковий екзамен та Сертифікат
Після проходження курсу Вас очікує підсумковий екзамен та сертифікат. При успішному складанні екзамену Ви отримуєте Сертифікат про успішне проходження курсу
ПРОГРАМА КУРСУ
Що вивчите і який результат отримаєте
Модуль 1. Швидкий старт, початкові налаштування
Спікер: Світлана Шанайда

Питання, які ми розберемо:

 • Порядок створення нової бази, користувачів і прав доступу, види інтерфейсів
 • Створення організації, заповнення відомостей про організацію
 • Налаштування програми, налаштування параметрів обліку, облікової політики, персональні налаштування, відповідальні особи організації
 • Введення початкових залишків
 • Порядок роботи з довідниками та документами, додаткові обробки
 • Способи видалення документів, довідників та інших об'єктів
    Модуль 2. Облік каси, банку та кредитних операцій
    Спікер: Світлана Шанайда

    Питання, які ми розберемо:

    • Оформлення ПКО, ВКО
    • Встановлення ліміту каси, формування касової книги
    • Оформлення платіжних доручень при проведенні різних платежів (оплати від покупця, постачальнику, повернення, переказ на інший рахунок, інше списання)
    • Робота з банківською випискою та статтями руху коштів
    • Порядок проведення позик, безповоротної фінансової допомоги, кредиту банку, послуг банку, відсотків по кредиту
    • Планування грошових коштів
      Модуль 3. Облік запасів
      Спікер: Світлана Шанайда

      Питання, які ми розберемо:
      • Налаштування параметрів обліку запасів, заповнення довідників "Номенклатура", "Склад".
      • Облік товарів в розрізі серій, характеристик.
      • Налаштування рахунків обліку товарів за замовчуванням
      • Собівартість запасів в регламентованому та управлінському обліку
      • План закупок, внутрішні закази, резервування товару
      • Порядок проведення надходження запасів (за гроші, безоплатно, внесок в статутний капітал)
      • Порядок розподілу додаткових витрат та ТЗВ при придбанні запасів
      • Використання механізму встановлення цін номенклатур
        Модуль 4. Облік основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних активів
        Спікер: Світлана Шанайда

        Питання, які ми розберемо:
        • Заповнення довідника "Основні засоби", надходження ОЗ за гроші, введення в експлуатацію ОЗ, налаштування способів відображення витрат по амортизації
        • Відображення додаткових витрат пов'язаних з ОЗ
        • Заповнення довідника "Об'єкти будівництва", створення об'єктів будівництва, введення в експлуатацію
        • Проведення монтажу устаткування, створення одного об'єкту ОЗ з декількох складових, виробничий метод амортизації
        • Надходження ОЗ безоплатно; як внесок в статутний фонд
        • Нарахування амортизації, зміна способу нарахування аморизації, строку корисного використання, ліквідаційної вартості, податкового призначення
        • Тимчасове припинення нарахування амортизації, модернізація, ремонт, орендовані ОЗ
        • Порядок проведення переміщення, переоцінки, інвентаризації ОЗ
        • Порядок проведення продажу, безоплатної передачі, списання
        • Створення НА, заповнення довідника "Нематеріальні активи", введення в експлуатацію, нарахування амортизації, інвентаризація, списання
        • Звітність по ОЗ, НА
        • Порядок передачі в експлуатацію малоцінних активів, переміщення, списання
        • Введення початкових залишків по ОЗ, НА, МА
           Модуль 5. Облік операцій з учасниками
           Спікер: Світлана Шанайда

           Питання, які ми розберемо:
           • Порядок відображення формування та внесення статутного капіталу грошовими коштами, запасами, основними засобами. Введення початкових залишків
           • Порядок відображення формування статутного капіталу у валюті, курсові різниці
           • Нарахування та виплата дивідендів
              Модуль 6. Облік операцій з покупцями та постачальниками
              Спікер: Світлана Шанайда

              Питання, які ми розберемо:
              • Заповнення довідників "Контрагенти", "Договір"
              • Порядок проведення операції з покупцями (реалізація товарів, повернення, знижки, ТТН)
              • Облік зворотної тари
              • Порядок проведення адміністративних, збутових, інших операційних витрат
              • Порядок списання витрат майбутніх періодів (періодичні видання, авансована оренда, страхові поліси), внесення залишків по 39 рах.
              • Введення початкових залишків по контрагентах
              • Порядок проведення звірки з контрагентами та інвентаризації розрахунків з контрагентами
              • Формування резерву сумнівних боргів, списання дебіторської заборгованост
              • Аналіз продаж, закупок. Відомості по розрахунках з контрагентами. Класифікація покупців
                 Модуль 7. Облік ПДВ
                 Спікер: Світлана Шанайда

                 Питання, які ми розберемо:
                 • Налаштування обліку ПДВ в програмі, особливості довідників "Схеми податкового обліку", "Податкове призначення", ставки ПДВ
                 • Облік податкового зобов'язання (порядок використання рах. 6431,6432)
                 • Способи складання податкових накладних
                 • Заповнення податкових накладних на часткові оплати
                 • Облік податкового зобов'язання на оплату бюджетними коштами
                 • Порядок проведення розрахунків коригування (виправлення помилки, повернення, зміна ціни, кількості, код УКТЗЕД)
                 • ПН на суму перевищення бази над ціною поставки
                 • Зведена ПН на безперервний та ритмічний характер
                 • ПН на негосподарське використання, при зміні податкового призначення запасів, ОЗ
                 • Облік податкового кредиту (порядок використання рах. 6441,6442)
                 • Проведення вхідних податкових накладних, РК
                 • Касовий метод і ПК
                 • Особливості обліку ПДВ-пільг, виписка ПН
                 • Пропорційний розподіл ПДВ, річний перерахунок
                 • Складний облік ПДВ
                 • Заповнення декларації з ПДВ, Перевірка даних декларації з Електронним кабінетом
                 • Проведення операцій по 315 рахунку (перерахування та списання коштів з електронного рахунку)
                    Модуль 8. Облік валютних операцій
                    Спікер: Світлана Шанайда

                    Питання, які ми розберемо:
                    • Налаштування обліку в іноземній валюті. Заповнення довідників "Валюти", завантаження курсів валют
                    • Купівля валюти (створення заявки на купівлю/продаж валюти та купівля/продаж валюти). Порядок проведення оплати постачальнику постачальнику - нерезиденту
                    • Порядок проведення надходження товарів від нерезидента
                    • Відображення супутніх витрат, які формують собівартість товару (доставка, митне оформлення), проведення ВМД при імпорті (ПДВ та мито). Імпортний ПДВ в декларації
                    • Продаж валюти (створення заявки на купівлю/продаж валюти та купівля/продаж валюти). Порядок проведення оплати від покупця-нерезидента
                    • Порядок проведення реалізації (експорт) нерезиденту
                    • Порядок проведення податкових накладних на експорт. Відображення експортних операцій в декларації ПДВ
                    • Порядок проведення послуг митного брокера при експорті
                    • Облік ПДВ при придбанні послуг (робіт) у нерезидента, відображення в декларації ПДВ
                    • Розрахунок курсових різниць при розрахунках з покупцями та постачальниками
                    • Розрахунок курсових різниць при переоцінці рахунку
                    • Закриття доходів та витрат при операціях з валютою
                       Сесія "Питання-Відповідь" по Модулям 1-6
                       Дата: 14 липня 2021 року

                       Відповіді на питання по Модулям 1-6 Курсу
                       Модуль 9. Зарплата і кадри
                       Спікер: Світлана Шанайда

                       Питання, які ми розберемо:
                       • Налаштування обліку зарплати. Заповнення виробничого календаря, графіків роботи
                       • Заповнення довідників "Фізичні особи", "Співробітники", "Посади"
                       • Штатний розклад, внесення змін до штатного розкладу
                       • Заповнення способів відображеня зарплати в регламентованому обліку. Налаштування зарплати на 15 рахунок
                       • Порядок прийому на роботу на основне місце праці (повний/неповний робочий час)
                       • Порядок прийому на роботу зовнішнього сумісника, внутрішнього сумісника, особи з інвалідністю
                       • Порядок проведення переведення працівника
                       • Порядок проведення звільнення з роботи, заповнення довідника "Підстави для звільнення"
                       • Заповнення параметрів платіжних документів по податках
                       • Порядок нарахування авансу працівникам за фактично відпрацьований час та фіксованою сумою
                       • Проведення виплати авансу через банк та через касу. Внесення даних про банківські картки
                       • Порядок нарахування зарплати за другу половину місяця
                       • Проведення виплати зарплати за другу половину місяця через банк та через касу. Коригувати суму до виплати із зарплати, податків і внесків
                       • Табель обліку робочого часу
                       • Порядок проведення збільшення посадового окладу, зміна базового місяця для індексації.
                       • Індексація сумісника
                       • Проведення/скасування заяви на застосування податкової соціальної пільги. ПСП на дітей
                       • Резерв відпусток. Порядок нарахування відпустки (щорічної, додаткової, без зарплати). Виплата відпустки
                       • Нарахування доплати до мінімальної зарплати, за роботу у вечірній і нічний час
                          Модуль 10. Облік операцій з підзвітними особами
                          Спікер: Світлана Шанайда

                          Питання, які ми розберемо:
                          • Порядок видачі коштів під звіт з каси, на картку, на корпоративну картку, в іноземній валюті
                          • Порядок оформлення авансового звіту. Повернення надлишково виданих під звіт сум
                          • Порядок оформлення авансового звіту з оплатою через підзвітну особу, погашення заборгованості перед підзвітною особою
                          • Порядок проведення авансового звіту по витратах у відрядженні (добові, проживання, інші витрати
                             Модуль 11. Облік виробництва, собівартості товарів та послуг
                             Спікер: Світлана Шанайда

                             Питання, які ми розберемо:
                             • Налаштування параметрів обліку виробництва.
                             • Заповнення методів розподілу загальновиробничих витрат
                             • Заповнення довідників "Специфікації" "Номенклатурні групи".
                             • Встановлення планових цін Передача матеріалів у виробництво та надходження готової продукції на склад.Реалізація готової продукції
                             • Порядок проведення витрат пов'язаних з виробництвом готової продукції (оренда, комунальні послуги, зарплата, амортизація)
                             • Визначення собівартості випущеної продукції. Розподіл загальновиробничих витрат. Аналіз 91,23,26 рахунків. Використання довідки-розрахунок
                             • Порядок проведення надання послуг (виконання робіт) з використанням документів реалізація та надання виробничих послуг
                             • Визначення собівартості робіт, послуг. Розподіл загальновиробничих витрат. Аналіз 91,23,26 рахунків. Використання довідки-розрахунок
                             • Особливості обліку виконання будівельних робіт, позаказне виробництво
                             • Особливості обліку надання послуг, що передбачають нарахування місячної абонплати (інтернет, зв'язок, охорона, домофони, бухгалтерські, юридичні послуги)
                             • Особливості обліку надання ІТ-послуг
                             • Особливості обліку надання послуг оренди, коворкінг
                             • Інвентаризація НЗВ
                             • Заповнення показників при номальній потужності
                                Модуль 12. Облік операцій з давальницькою сировиною
                                Спікер: Світлана Шанайда

                                Питання, які ми розберемо:
                                • Облік давальницьких операцій у переробника (виконавця), визначення собівартості
                                • Облік давальницьких операцій у замовника. Проведення витрат з переробки.Визначення собівартост
                                   Модуль 13. Облік комісійної торгівлі, агентська діяльність
                                   Спікер: Світлана Шанайда

                                   Питання, які ми розберемо:
                                   • Порядок проведення операцій у комітента (передача товару комісіонеру, звіт комісіонерів про продажі, виплата винагороди, повернення товарів)
                                   • Порядок проведення операцій у комісіонера (надходженя товарів від комітента, продаж комісійних товарів, звіт комітенту про продажі, комісійна винагорода)
                                   • Порядок проведення посередницьких операцій у агента та принципала
                                      Модуль 14. Облік роздрібної торгівлі
                                      Спікер: Світлана Шанайда

                                      Питання, які ми розберемо:
                                      • Налаштування параметрів обліку для роздібної торгівлі. Облік каси по відокремлених підрозділах
                                      • Облік товарів за вартість придбання в АТТ та НТТ
                                      • Облік товарів по продажній вартості в АТТ та НТТ. Порядок розрахунку торгівельної націнки, механізм встановлення цін та переоцінка товарів
                                      • Повернення товарів
                                      • Розрахунок платіжними картками
                                      • Порядок формування податкових накладних в роздробі
                                      • Акцизний податок при роздрібних продажах
                                         Модуль 15. Бухгалтерські та управлінські звіти
                                         Спікер: Світлана Шанайда

                                         Питання, які ми розберемо:
                                         • Загальна характеристика та налаштування стандартних звітів
                                         • Механізм розшифровки даних стандартних звітів: ОСВ, ОСВ по рахунку, Аналіз рахунку, Картка рахунку, Обороти по рахунку, Аналіз субконто, Картка субконто, Обороти між субконто, Зведені проводки, Звіт по проводках, Шахова відомість, Головна книга
                                         • Універсальний звіт
                                         • Регламентовані звіти
                                         • Монітор керівника
                                         • Управлінські звіти
                                            Модуль 16. Закриття місяця
                                            Спікер: Світлана Шанайда

                                            Питання, які ми розберемо:

                                            • Експрес перевірка бухобліку
                                            • Порядок завершаючих операцій по закриттю місяця
                                            • Визначення фінансових результатів. Нарахування податку на прибуток
                                            • Заповнення фінансової звітністі. Заповнення декларація з податку на прибуток
                                               Сесія "Питання-Відповідь" по Модулям 7-16
                                               Дата: 30 липня 2021 року

                                               Відповіді на питання по Курсу.
                                               Курс 1С УТП стартує
                                               25 червня 2021
                                               БОНУСНІ МАТЕРІАЛИ
                                               для щоденного використання в роботі
                                               12 PDF-інструкцій
                                               Інструкції по управлінських звітах 1С УТП, по налаштуванню виробництва, по купівлі-продажу валюти та багато іншим важливим процесам
                                               6 PDF-схем видів діяльності в
                                               1С 8 УТП
                                               Схеми проведення різних видів діяльності в 1С УТП: виробництво, давальницьке виробництво, агентські/комісійні операції, тощо
                                               3 Обробки в 1С 8 УТП
                                               Обробки допоможуть Вам швидко визначати валовий прибуток в бухобліку, завантажувати податкові накладні та номенклатуру з файлу Ексуль
                                               6 Відеоінструкцій по роботі з 1С 8 УТП
                                               Відеоінструкція по груповому перепроведенні документів, груповій обробці табличних частин документів, тощо.
                                               Розрахунковий файл Excel
                                               За допомогою цього файлу Ви зможете перевірити правильність розрахунку курсових різниць в 1С 8 УТП
                                               Цінність
                                               подарованих бонусів
                                               110 USD
                                               ОБЕРІТЬ ВАШ
                                               пакет участі
                                               Пропозиція актуальна ще:
                                               • Доступ до всіх 16 модулів Курсу, на 2 міс.
                                               • Відповіді на Ваші питання від С.Шанайди по Курсу в Особистому кабінеті на 2 міс.
                                               • Безкоштовна навчальна версія 1С
                                               • Доступ до практичних домашніх завдань після кожного модуля
                                               • Доступ до бонусного пакету додаткових матеріалів [цінністю 110$]
                                               • Доступ до закритої групи в Facebook на наступні 365 днів для обговорення питань по 1С з колегами                                               Стандартна вартість - 4750 UAH

                                               При оплаті до 3 липня
                                               3067 UAH
                                               ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ
                                               • Доступ до всіх 16 модулів Курсу, на 2 міс.
                                               • Відповіді на Ваші питання від С.Шанайди по Курсу в Особистому кабінеті на 2 міс.
                                               • Безкоштовна навчальна версія 1С
                                               • Доступ до практичних домашніх завдань після кожного модуля
                                               • Доступ до бонусного пакету додаткових матеріалів [цінністю 110$]
                                               • Доступ до закритої групи в Facebook на наступні 365 днів для обговорення питань по 1С з колегами

                                               Додатково
                                               • Доступ до 2-х онлайн сесій "Питання-відповідь" зі Світланою Шанайдою, для розбору Ваших питань
                                               • Підсумковий екзамен і отримання Сертифікату про проходження Курсу
                                               Стандартна вартість - 6580 UAH

                                               При оплаті до 3 липня
                                               4367 UAH
                                               ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ
                                               • Пакет "БАЗОВИЙ"
                                               • 1 Доступ до пакету "Базовий" по курсу "1С 8 УТП"
                                               • +
                                               • 1 Доступ до пакету "Базовий" по курсу «1С 8 Бухгалтерія для України 2.0»                                               • Пакет "СТАНДАРТ"
                                               • 1 Доступ до пакету "Стандарт" по курсу "1С 8 УТП"
                                               • +
                                               • 1 Доступ до пакету "Стандарт" по курсу «1С 8 Бухгалтерія для України 2.0»
                                               Стандартна вартість
                                               Базовий- 9560 UAH
                                               Стандарт- 14480 UAH                                               При оплаті до 3 липня
                                               Базовий - 4806 UAH
                                               Стандарт - 6886 UAH
                                               ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ
                                               Ми гарантуємо безпеку передачі інформації про платіжну картку
                                               НАМ МОЖНО ДОВІРЯТИ
                                               Наше платне навчання пройшли
                                               > 10 тис. бухгалтерів
                                               ЩО КАЖУТЬ
                                               про навчання Ваші колеги
                                               БІЛЬШЕ того...
                                               100% ГАРАНТІЯ повернення коштів

                                               Якщо протягом перших 14 днів Ви зрозумієте, що курс Вам не підходить - просто напишіть нам і Ви отримаєте 100% вартості навчання на Ваш рахунок.

                                               Ви нічим НЕ ризикуєте.
                                               Головний ризик - це не навчатись!
                                               © Онлайн-школа бухгалтерії AVS.
                                               Всі права захищені.


                                               ФОП Волевач А.А.
                                               ІПН 3365503181,
                                               м. Київ, вул. Біломорська, 1а
                                               КОНТАКТИ
                                               • (044) 229 17 75
                                               • vm@avstudy.com.ua
                                                • м. Київ, вул. Біломорська, 1а
                                               FOLLOW US