Онлайн-курс по
1С Бухгалтерія для України 2.0 + BAS
Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 тижнів
Старт курсу
12 лютого
Формат
Відеоуроки, підтримка Спікера, домашні завдання
Хто веде
Світлана Шанайда
CAP, практикуючий бухгалтер
Результат
Ведення бухгалтерії в 1С швидко та без помилок
ЧОМУ ВАЖЛИВО пройти курс зараз
🔒 Не переносити помилки з 1С в податковий облік
Суми та проведення, які 1С сформувала НЕ коректно часто потрапляють прямо в податкову звітність і приводять до штрафів
💪 Працювати впевнено
Ви будете впевнені, що працюєте в 1С правильно і потім не доведеться перепроводити операції за пів-року, щоб виправити помилку
🚀 Працювати швидше
Вам не доведеться шукати як правильно провести ту чи іншу операцію в 1С, тому що Ви знаєте функціонал 1С на 100%
⭐️ Авторитет в очах керівництва
Бухгалтер, який може оперативно дати потрібну інформацію керівництву завдяки порядку в 1С - завжди "на хорошому рахунку" в керівника
ЯКЩО ВИ ВМІЄТЕ ПРАЦЮВАТИ З 1С,
Ви легко відповісте на питання нижче
Яким документом оформити тимчасове припинення амортизації?
01
Для яких цілей передбачений Документ "Реєстрація авансів в податковому обліку"?
02
В яких випадках використовується Документ "Інвентаризація незавершеного виробництва"?
03
Які налаштування потрібно зробити для продажу товару в штуках, який був оприбуткований в кілограмах?
04
Яким документом провести нарахування % по кредиту (позиці)?
05
90% бухгалтерів
не зможуть відповісти хоча б на одне питання
а ПОМИЛКА в 1С = ПОМИЛКА в податках
ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ
ВИ зможете:
Працювати без ручних проведень
оскільки навчитесь використовувати функціонал 1С на 100%
Працювати спокійно
оскільки перестанете переносити помилки з 1С в податкову звітність і платити штрафи
Більше часу приділяти собі
оскільки операції в 1С будуть коректно проводитись з першого разу
Отримати цінний навик
В 2020 році рівень бухгалтера значною мірою визначається вмінням ефективно працювати з 1С
ХТО ВЕДЕ КУРС
практикуючий бухгалтер
Світлана Шанайда
[Зараз]
Бухгалтер-практик (обслуговує ТОВ та ФОП)
Консультує по 1С

[Кілька фактів]
 • Сертифікований бухгалтер-практик (CAP, IFA-внутрішній аудит)
 • Обслуговувала >30 компаній з >10 сфер бізнесу;
 • 15 років досвіду в 1С, бухгалтерії та податках
 • Експерт з автоматизації обліку в 1С
 • Автор Онлайн-курсу по 1С 8 Бухгалтерія 2.0
 • Автор Онлайн-курсу по 1С УТП
 • Автор Онлайн-курсу по Зарплаті та КадрахФОРМАТ КУРСУ
Як проходить навчання
Навчальна 1С
Для виконання завдань по Курсу Ви отримаєте безкоштовну навчальну 1С Бухгалтерія 2.0
Онлайн-формат
Все навчання проходить в онлайн-форматі у Вашому особистому кабінеті. Ви можете проходити навчання з комп'ютера, планшета або мобільного
16 модулів з відеоуроками
16 модулів по 4-6 відеоуроків в кожному, в яких покроково показано як вести облік в 1С Бухгалтерія 2.0 + BAS без помилок
Завдання
В рамках кожного модулю Ви виконуєте завдання по налаштуванню та веденню бухгалтерії в 1С і перевіряєте правильність виконання завдань за допомогою чек-листів
Відповіді на Ваші питання в Facebook
На питання, які виникають у Вас в процесі проходження Курсу Світлана відповідає в закритій групі Facebook
Онлайн-сесія "Питання-відповідь"
На сесії "Питання-Відповідь" Ви задаєте питання, а Світлана відповідає на них в онлайн-режимі
Підсумковий екзамен та Сертифікат
Після проходження курсу Вас очікує підсумковий екзамен та сертифікат. При успішному складанні екзамену Ви отримуєте Сертифікат про успішне проходження курсу
ПРОГРАМА КУРСУ
Що вивчите і який результат отримаєте
Модуль 1. Швидкий старт, початкові налаштування
Дата: 12 лютого 2021 року


Спікер:
Світлана Шанайда


Питання, які ми розберемо:

 • Порядок створення нової бази, користувачів і прав доступу
 • Знайомство з інтерефейсом Таксі, налаштування інтерфейсу, форм об'єктів, списків журналів, звітів
 • Створення організації, заповнення відомостей про організацію
 • Налаштування параметрів обліку, облікової політики, персональні налаштування
 • Помічник введення початкових залишків
 • Порядок роботи з довідниками та документами, додаткові обробки
 • Способи видалення документів, довідників та інших об'єктів
    Модуль 2. Облік каси, банку та кредитних операцій
    Дата: 12 лютого 2021 року

    Спікер:
    Світлана Шанайда


    Питання, які ми розберемо:

    • Оформлення ПКО, ВКО
    • Встановлення ліміту каси, формування касової книги
    • Оформлення платіжних доручень при проведенні різних платежів (оплати від покупця, постачальнику, повернення, переказ на інший рахунок, інше списання)
    • Робота з банківською випискою та статтями руху коштів
    • Порядок проведення позик, безповоротної фінансової допомоги, кредиту банку, послуг банку, відсотків по кредиту
      Модуль 3. Облік запасів
      Дата: 15 лютого 2021 року

      Спікер:
      Світлана Шанайда


      Питання, які ми розберемо:
      • Налаштування параметрів обліку запасів, заповнення довідників "Номенклатура", "Склад"
      • Налаштування рахунків обліку товарів за замовчуванням
      • Порядок проведення надходження запасів (за гроші, безоплатно, внесок в статутний капітал)
      • Порядок розподілу додаткових витрат та ТЗВ при придбанні запасів
      • Використання механізму встановлення цін номенклатури
      • Порядок проведення повернень, переміщень, уцінки, зміни податкового призначення
      • Способи проведення комплектакції/розукомплектації номенклатури
      • Порядок проведення безоплатної передачі запасів та списання для власних потеб
      • Порядок проведення результатів інвентаризації (оприбуткування надлишків, списання недостач
        Модуль 4. Облік основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних активів
        Дата: 15 лютого 2021 року

        Спікер:
        Світлана Шанайда


        Питання, які ми розберемо:
        • Заповнення довідників "Основні засоби", "Об'єкти будівництва", "Нематеріальні активи"
        • Надходження ОЗ, МНМА, НА за гроші, безоплатно, як внесок в статутний капітал
        • Відображення додаткових витрат пов'язаних з ОЗ, МНМА
        • Проведення монтажу устаткування
        • Створення НА та об'єкта будівництва (порядок формування первісної вартості)
        • Налаштування способів відображення витрат по амортизації
        • Введення в експлуатацію ОЗ, МНМА, НА
        • Нарахування амортизації
        • Зміна способу нарахування аморизації, строку корисного використання, ліквідаційної вартості, податкового призначення
        • Тимчасове припинення нарахування амортизації
        • Порядок проведення переміщення, модернізації та ремонту, переоцінки, інвентаризації
        • Порядок проведення продажу, безоплатної передачі, списання
        • Звітність по ОЗ, НА
        • Порядок передачі в експлуатацію малоцінних активів
        • Порядок переміщення в експлуатації малоцінних активів
        • Порядок списання малоцінних активів
           Модуль 5. Облік операцій з учасниками
           Дата: 19 лютого 2021 року

           Спікер:
           Світлана Шанайда


           Питання, які ми розберемо:
           • Порядок відображення формування статутного капіталу грошовими коштами, запасами, основними засобами
           • Нарахування та виплата дивідендів
              Модуль 6. Облік операцій з покупцями та постачальниками
              Дата: 19 лютого 2021 року

              Спікер:
              Світлана Шанайда


              Питання, які ми розберемо:
              • Порядок проведення операції з покупцями (реалізація товарів, повернення)
              • Використання знижок, порядок обліку тари
              • Формування резерву сумнівних боргів, списання дебіторської заборгованості
              • Порядок проведення адміністративних, збутових, інших операційних витрат
              • Порядок списання витрат майбутніх періодів (періодичні видання, авансована оренда, страхові поліси)
              • Порядок проведення звірки з контрагентами та інвентаризації розрахунків з контрагентами
              • Порядок проведення перенесення заборгованості, звзаємозаліку, списання кредиторської заборгованості
                 Модуль 7. Облік ПДВ
                 Дата: 22 лютого 2021 року

                 Спікер:
                 Світлана Шанайда


                 Питання, які ми розберемо:
                 • Налаштування обліку ПДВ в 1С, особливості довідників "Схеми податкового обліку", "Податкове призначення"
                 • Облік податкового зобов'язання (порядок використання рах. 6431,6432)
                 • Облік податкового зобов'язання на оплату бюджетними коштами
                 • Способи складання податкових накладних
                 • Порядок проведення податкових накладних на умовний продаж, перевищення бази над ціною поставки
                 • Порядок проведення розрахунків коригування (виправлення помилки, повернення, зміна ціни, кількості, код УКТЗЕД)
                 • Облік податкового кредиту (порядок використання рах. 6441,6442)
                 • Проведення вхідних податкових накладних та РК
                 • Особливості обліку ПДВ-пільг
                 • Пропорційний розподіл ПДВ, річний перерахунок
                 • Викоистання звіту "очікуваний та підтверджений ПДВ", придбань та продажів
                 • Заповнення Декларації з ПДВ
                 • Перевірка даних Декларації з ПДВ з Електронним кабінетом
                 • Проведення операцій по 315 рахунку (перерахування та списання коштів з електронного рахунку)
                    Модуль 8. Облік валютних операцій
                    Дата: 22 лютого 2021 року

                    Спікер:
                    Світлана Шанайда


                    Питання, які ми розберемо:
                    • Заповнення довідників "Валюти", "Контрагенти", "Договір", завантаження курсів валют
                    • Порядок проведення оплати постачальнику нерезиденту (створення заявки на купівлю/продаж валюти та купівля/продаж валюти
                    • Порядок проведення надходження товарів та послуг від нерезидента
                    • Відображення супутніх витрат, які формують собівартість товару (доставка, митне оформлення), проведення ВМД при імпорті (ПДВ та мито)
                    • Порядок проведення оплати від покупця-нерезидента (створення заявки на купівлю/продаж валюти та купівля/продаж валюти
                    • Порядок проведення реалізації (експорт) нерезиденту
                    • Порядок проведення послуг митного брокера
                    • Розрахунок курсових різниць при розрахунках з покупцями та постачальниками
                    • Розрахунок курсових різниць при переоцінці рахунку
                    • Закриття доходів та витрат при операціях з валютою
                    • Порядок проведення податкових накладних на експорт
                    • Проведення ВМД при імпорті
                    • Облік ПДВ при придбанні послуг (робіт) у нерезидента
                    • Відображення валютних операцій в Декларації з ПДВ
                       Сесія "Питання-Відповідь" по Модулям 1-6
                       Дата: 24 лютого 2021 року

                       Відповіді на питання по Курсу.
                       Модуль 9. Зарплата і кадри
                       Дата: 26 лютого 2021 року

                       Спікер:
                       Світлана Шанайда


                       Питання, які ми розберемо:

                       • Заповнення довідників "Фізичні особи", "Співробітники", "Посади"
                       • Заповнення виробничого календаря, графіків роботи
                       • Порядок прийому на роботу на основне місце праці (повний/неповний робочий час), відображення переведення працівника
                       • Порядок прийому на роботу завнішнього сумісника, внутрішнього сумісника, особи з інвалідністю
                       • Порядок проведення звільнення з роботи, заповнення довідника "Підстави для звільнення"
                       • Налаштування обліку зарплати, індексація
                       • Заповнення способів відображеня зарплати в регламентованому обліку
                       • Проведення/скасування заяви на застосування податкової соціальної пільги
                       • Внесення даних про банківські картки
                       • Заповнення параметрів платіжних документів по податках
                       • Порядок нарахування авансу працівникам
                       • Порядок нарахування зарплати за другу половину місяця
                       • Проведення донарахування до МЗП та донарахування ЄСВ
                       • Проведення виплати зарплати через банк та через касу
                       • Порядок проведення збільшення посадового окладу, зміна базового місяця для індексації
                       • Порядок нарахування відпустки (щорічної, додаткової, без зарплати)
                       • Резерв відпусток
                       • Оплата за роботу в вихідний, святковий, нічні, вечірні
                       • Відображення лікарняних, декретних, утримання аліментів, утримання виконавчих листів, нарахування премії
                       • Оплата за роботу в вихідний, святковий, нічні, вечірні
                       • Порядок нарахування та виплата по ЦПХ
                       • Порядок нарахування та виплата фізичній особі (авто, нерухомість)
                       • Перерахунок ПДФО
                       • Звіти по кадрах та зарплаті (аналіз витрат на оплату праці, ВЗ та ПДФО по працівниках, внесків у фонди, розрахункова відомість, розрахунковий листок)
                       • Регламентовані звіти по зарплаті ( ЄСВ, 1ДФ, проведення взаєморозрахунків в 1ДФ
                          Модуль 10. Облік операцій з підзвітними особами
                          Дата: 26 лютого 2021 року

                          Спікер:
                          Світлана Шанайда


                          Питання, які ми розберемо:
                          • Порядок видачі коштів під звіт з каси, на картку, на корпоративну картку, в іноземній валюті
                          • Порядок оформлення авансового звіту
                          • Порядок оформлення авансового звіту з оплатою через підзвітну особу, погашення заборгованості перед підзвітною особою
                          • Порядок проведення авансового звіту по витратах у відрядженні (добові, проживання)
                          • Порядок повернення надлишково виданиз під звіт сум
                             Модуль 11. Облік виробництва, собівартості товарів та послуг
                             Дата: 1 березня 2021 року

                             Спікер:
                             Світлана Шанайда


                             Питання, які ми розберемо:
                             • Налаштування параметрів обліку виробництва
                             • Заповнення методів розподілу загальновиробничих витрат
                             • Заповнення показників при номальній потужності
                             • Заповнення довідників "Специфікації", "Номенклатурні групи"
                             • Налаштування планових цін
                             • Облік надходження та передача матеріалів у виробництво та надходження готової продукції на склад
                             • Облік надходження готової продукції на склад та її реалізація
                             • Порядок проведення витрат пов'язаних з виробництвом (оренда, комунальні послуги)
                             • Інвентаризація НЗВ
                             • Порядок проведення надання послуг з використанням документів реалізація та надання виробничих послуг
                             • Особливості обліку надання ІТ-послуг
                             • Особливості обліку надання послуг, що передбачають нарахування місячної абонплати (інтернет, зв'язок, охорона, домофони, бухгалтерські, юридичні послуги)
                             • Особливості обліку виконання будівельних робіт
                             • Особливості обліку надання послуг оренди, коворкінг
                             • Розподіл загальновиробничих витрат
                             • Визначення собівартості випущеної продукції, наданих послуг
                             • Аналіз 91, 23, 26 рахунків
                             • Використання довідки-розрахунок
                                Модуль 12. Облік операцій з давальницькою сировиною
                                Дата: 1 березня 2021 року

                                Спікер:
                                Світлана Шанайда


                                Питання, які ми розберемо:
                                • Налаштування давальницького виробництва
                                • Порядок проведення надання послуг з переробки
                                • Облік надходження сировини(матеріалів) від замовника
                                • Передача сировини(матеріалів) замовника у виробництво
                                • Облік витрат на виробництво продукції
                                • Випуск готової продукції
                                • Порядок реалізації послуг з переробки, передачі продукції замовнику
                                • Порядок проведення отриманих послуги з переробки
                                • Передача сировини (матеріалів) в переробку
                                • Облік послуг з переробки
                                • Надходження продукції з переробки
                                • Повернення матеріалів, які не використані в переробці
                                • Визначення собівартості випущеної продукції, наданих послуг
                                • Довідка-розрахунок
                                   Модуль 13. Облік комісійної торгівлі, агентська діяльність
                                   Дата: 5 березня 2021 року

                                   Спікер:
                                   Світлана Шанайда


                                   Питання, які ми розберемо:
                                   • Налаштування параметрів обліку для комісійної торгівлі
                                   • Порядок проведення операцій у комітента (передача товару комісіонеру, звіт комісіонерів про продажі, виплата винагороди)
                                   • Порядок проведення операцій у комісіонера (надходженя товарів від комітента, продаж комісійних товарів, звіт комітенту про продажі, комісійна винагорода)
                                   • Порядок проведення посередницьких операцій у агента
                                   • Порядок проведення посередницьких операцій у принципала
                                      Модуль 14. Облік роздрібної торгівлі
                                      Дата: 5 березня 2021 року

                                      Спікер:
                                      Світлана Шанайда


                                      Питання, які ми розберемо:
                                      • Налаштування параметрів обліку для роздібної торгівлі
                                      • Порядок розрахунку торгівельної націнки, механізм встановлення цін та переоцінка товарів
                                      • Порядок передачі товару в торгову точку
                                      • Оформлення звіту про роздрібні продажі
                                      • Розрахунок платіжними картками, РРО
                                      • Порядок формування податкових накладних в роздрібі
                                         Модуль 15. Стандартні звіти
                                         Дата: 8 березня 2021 року

                                         Спікер:
                                         Світлана Шанайда


                                         Питання, які ми розберемо:
                                         • Механізм розшифровки даних стандартних звітів: ОСВ, ОСВ по рахунку, Аналіз рахунку, Картка рахунку, Обороти по рахунку, Аналіз субконто, Картка субконто, Обороти між субконто, Зведені проводки, Звіт по проводках, Шахова відомість, Головна книга
                                         • Універсальний звіт
                                         • Регламентовані звіти
                                            Модуль 16. Закриття місяця
                                            Дата: 8 березня 2021 року

                                            Спікер:
                                            Світлана Шанайда


                                            Питання, які ми розберемо:

                                            • Експрес перевірка бухобліку
                                            • Порядок завершаючих операцій по закриттю місяця
                                            • Визначення фінансових резльтатів
                                            • Нарахування податку на прибуток
                                            • Заповнення Фінансової звітністі
                                            • Заповнення Декларації з податку на прибуток
                                               Сесія "Питання-Відповідь" по Модулям 7-16
                                               Дата: 23 березня 2021 року

                                               Відповіді на питання по Курсу.
                                               БОНУСНІ МАТЕРІАЛИ
                                               для щоденного використання в роботі
                                               13 PDF-інструкцій
                                               Інструкції по налаштуванню виробництва в 1С, по перевірці ПДВ в 1С, по пакетному друку документів та багато інших важливих процесів
                                               5 PDF-схем видів діяльності 1С
                                               Схеми проведення різних видів діяльності в 1С: схема виробництва готової продукції в 1С, комісійної торгівлі, посередницьких операцій і т.д.
                                               3 Обробки в 1С
                                               Обробки допоможуть Вам швидко завантажувати податкові накладні в 1С, завантажити номенклатуру та контрагентів з файлу Ексель
                                               2 Відеоінструкції по роботі з 1С
                                               Відеоінструкція по груповій заміні реквізитів в документах та по заміні рядків табличних частин документів в 1С
                                               Розрахунковий файл Excel
                                               Розрахунковий файл в Ексель, який допоможе Вам перевірити правильність розрахунку курсових різниць, які робить 1С
                                               Цінність
                                               подарованих бонусів
                                               110 USD
                                               ОБЕРІТЬ ВАШ
                                               пакет участі
                                               • Доступ до всіх 16 модулів Курсу, на 2 міс.
                                               • Відповіді на Ваші питання від С.Шанайди по Курсу в "Особистому кабінеті" на 2 міс.
                                               • Безкоштовна навчальна версія 1С Бухгалтерія для України 2.0
                                               • Доступ до практичних домашніх завдань після кожного модуля
                                               • Доступ до бонусного пакету додаткових матеріалів [цінністю 110$]
                                               • Доступ до закритої групи в Facebook на наступні 365 днів для обговорення питань по 1С з колегами

                                               ЦІНИ ВКАЗАНО В ВАШОМУ ЛИСТІ
                                               • Доступ до всіх 16 модулів Курсу, на 2 міс.
                                               • Відповіді на Ваші питання від С.Шанайди по Курсу в "Особистому кабінеті" на 2 міс.
                                               • Безкоштовна навчальна версія 1С Бухгалтерія для України 2.0
                                               • Доступ до практичних домашніх завдань після кожного модуля
                                               • Доступ до бонусного пакету додаткових матеріалів [цінністю 110$]
                                               • Доступ до закритої групи в Facebook на наступні 365 днів для обговорення питань по 1С з колегами

                                               Додатково
                                               • Доступ до 2-х онлайн сесій "Питання-відповідь" зі Світланою Шанайдою, для розбору Ваших питань
                                               • Підсумковий екзамен і отримання Сертифікату про проходження Курсу


                                               ЦІНИ ВКАЗАНО В ВАШОМУ ЛИСТІ
                                               • Пакет "БАЗОВИЙ"
                                               • 1 Доступ до пакету "Базовий" по курсу «1С 8 Бухгалтерія для України 2.0»
                                               • +
                                               • 1 Доступ до пакету "Базовий" по курсу "1С 8 УТП"                                               • Пакет "СТАНДАРТ"
                                               • 1 Доступ до пакету "Стандарт" по курсу «1С 8 Бухгалтерія для України 2.0»
                                               • +
                                               • 1 Доступ до пакету "Стандарт" по курсу "1С 8 УТП"


                                               ЦІНИ ВКАЗАНО В ВАШОМУ ЛИСТІ
                                               Ми гарантуємо безпеку передачі інформації про платіжну картку
                                               НАМ МОЖНО ДОВІРЯТИ
                                               Наше платне навчання пройшли
                                               > 10 тис. бухгалтерів
                                               ЩО КАЖУТЬ
                                               про навчання Ваші колеги
                                               БІЛЬШЕ того...
                                               100% ГАРАНТІЯ повернення коштів

                                               Якщо протягом перших 14 днів Ви зрозумієте, що курс Вам не підходить - просто напишіть нам і Ви отримаєте 100% вартості навчання на Ваш рахунок.

                                               Ви нічим НЕ ризикуєте.
                                               Головний ризик - це не навчатись!
                                               © Онлайн-школа бухгалтерії AVS.
                                               Всі права захищені.


                                               ФОП Волевач А.А.
                                               ІПН 3365503181,
                                               м. Київ, вул. Біломорська, 1а
                                               КОНТАКТИ
                                               • (044) 229 17 75
                                               • vm@avstudy.com.ua
                                                • м. Київ, вул. Біломорська, 1а
                                               FOLLOW US